Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград

ТЪРСЕНЕ

Клас:
Паралелка:
Идентификационен номер:
 

Идентификационният номер на всеки ученик се формира: номера на ученика в класа тире последните две цифри от ЕГН на ученика.
Например: 1-25, където 1 е номера в класа, а 25 са последните две цифри от ЕГН на ученика.
При проблеми, моля пишете имейл на:
admin@egblg.com