Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград

ДОБРЕ ДОШЛИ!

ТЪРСЕНЕ

Клас:
Паралелка:
Идентификационен номер:
 

Идентификационният номер на всеки ученик се формира: номера на ученика в класа тире последните две цифри от ЕГН на ученика. Например: 1-25, където 1 е номера в класа, а 25 са последните две цифри от ЕГН на ученика.